DrayTek DINTEK

Spoločnosť Xpert Data dodáva od roku 1996 vysokokvalitné dátové komunikačné a sieťové produkty. Z našich skladov v Hengelo (Holandsko) a Leuven (Belgicko) dodávame naše výrobky partnerom v odvetví IKT a inštalácií.

Bratislava Slovenská a Česká republika

Slovenská a Česká republika
Xpert Data sro
Račianska 88 B
831 02 Bratislava

+421 (0)2 3300 6506
info@xpertdata.sk

Hengelo Oosterveldsingel 2 Holandsko

Holandsko
Oosterveldsingel 2
7558 PK Hengelo (Ov)

+31 (0)88 - 566 0000
info@xpertdata.nl
linked-in

Leuven Interleuvenlaan 62 Belgicko

Belgicko
Interleuvenlaan 62
3001 Leuven

+32 (0)16 – 98 02 77
info@xpertdata.be
linked-in